Κοινή ανακοίνωση Κομμουναλιστών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη

29/09/2010 at 2:03 μμ (Επικαιρότητα)

Ήταν πολύ σημαντική εμπειρία για μας η συνάντησή μας στις συνεδρίες για τον κομμουναλισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη. Μια πόλη στα σταυροδρόμια δύσης και ανατολής, παρελθόντος και παρόντος.

Ζούμε μία περίοδο παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Για μας εντούτοις ο καπιταλισμός μετασχηματίζεται όλο και περισσότερο σε κοινωνία. Δεν είναι απλά μία οικονομία. Οι αιτίες και τα συμπτώματα των οικονομικών πτυχών της κρίσης δεν μπορούν να διαχωριστούν, κατά τη γνώμη μας, από μία σειρά άλλων αιτιών και συμπτωμάτων: από την εντεινόμενη διάλυση παραδοσιακών μορφών συμβίωσης, μέχρι τη διάβρωση του φυσικού κόσμου.

Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν έναν νέο τόπο για τους απελευθερωτικούς μας αγώνες. Έναν τόπο που μπορεί να συσχετιστεί με την κεντρικότητα της κοινωνικής και φυσικής κυριαρχίας για τον σύγχρονο καπιταλισμό και, συγχρόνως, που δύναται να επιτρέψει τη συνεργασία και ανάπτυξη των σύγχρονων κινημάτων που αφορούν την οικολογία, τις τάξεις, την εθνότητα, το φύλο σε μια αντικαπιταλιστική προοπτική, συμπεριλαμβάνοντας μία κριτική των ιεραρχικών θεσμών και σχέσεων.

Για μας, η βασική μονάδα για μία ελεύθερη και έλλογη κοινωνία είναι ο δήμος, στον οποίο οι άνθρωποι ως πολίτες μπορούν να δημιουργήσουν άμεσα δημοκρατικούς θεσμούς και να τους προσδώσουν ένα απελευθερωτικό περιεχόμενο. Αμφισβητώντας μορφές όπως το κράτος και ο καπιταλισμός, προωθούμε το όραμα μιας οργανωμένης συνομοσπονδίας δήμων που μπορεί να τις αντικαταστήσει.

Ενώ χτίζουμε ένα παρόμοιο κίνημα και μία παρόμοια κοινωνία, επιδιώκουμε να συμμετέχουμε σε πολλές πρωτοβουλίες και αγώνες, από τη δημιουργία οικολογικών και δημοκρατικών συνοικιακών δικτύων, μέχρι τη συμμετοχή στις τοπικές εκλογές με ένα ελευθεριακό πρόγραμμα. Θέλουμε την εξουσία στα χέρια του λαού και παλεύουμε για ριζοσπαστικούς δημοκρατικούς θεσμούς, για ένα οικολογικό μέλλον πέρα από τον καπιταλισμό.

Περιοδικό “Communalism” (Νορβηγία), Kommunalistien Kiitto – Κομμουναλιστική Ένωση (Φινλανδία), Ομάδα Πολιτικής Οικολογίας (Τουρκία), Ομάδα Κοινωνικής Οικολογίας (Τουρκία), SEEDS – Σχολή Εκπαίδευσης και Ανάδειξης Κοινωνικής Οικολογίας (Η.Π.Α.), Κίνηση για τον Ελευθεριακό Δημοτισμό (Ελλάδα).

Ιούνιος 2010

Advertisements

Μόνιμος σύνδεσμος 5 Σχόλια

Next page »